skip to Main Content

Muziekles bij de nonnekes

Muziekles bij de nonnekes, of hoe Europa ademde in Vlaamse dorpen.
Monografie over het muziekonderwijs in de Vlaamse Ursulinenkloosters (2003)
Auteur: Michel Pieters
Uitgever: Heemkunde Limburg, jaargang 2009, nr.2, juni 2009 en nr. 3, september 2009

Lang voor het bestaan van de Vlaamse muziekacademies werd in de Ursulinenkloosters o.a. muziekonderricht gegeven aan de ‘pensionnaires’, meisjes op kostschool of de internen, zijnde kinderen van buitenlandse gefortuneerden. Een verborgen, rijk verhaal, dat startte aan het hof van koningin Elisabeth I in Engeland (begin 17e eeuw), wereldwijd bloeide waar Ursulinenkloosters staan en kort na de 2e wereldoorlog onopgemerkt verdween.

Back To Top